bumbumbum

Emin Efendira

Emin Efendira

Emin Efendira

Član Upravnog odbora
  • emin.efendira@bum.ba
  • +387 61 475 265
Upravni odbor – izvršni organ BUM-a koji se brine o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su definirani Statutom s mandatom od tri godine

Emin Efendira se nakon završenog diplomskog studija iz biznis administracije na Webster univerzitetu u Beču, Austrija, vraća se u BiH i prva radna iskustva stiče u porodičnoj firmi Mega-Em. Nakon tri godine aktivnog rada preuzima rukovođenje kompanije Mega-trans koju uspješno vodi deset godina da bi se 2021. godine povukao sa pozicije izvršnog direktora i obnaša ulogu člana uprave. Trenutno je angažiran na pokretanju nove kompanije.