Executive Brunch u Banja Luci

ESG tranzicija – odgovornost menadžera je ključna?

ESG tranzicija – odgovornost menadžera je ključna? Uz podršku našeg donatora - Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE), okupili smo rukovodioce kompanija i u Banja Luci. Bilo nam je važno čuti njihova promišljanja i djelovanja kada je u pitanju aktuelna tema ESG-a.

“Kada govorimo o ESG-u, menadžeri moraju biti ključne osobe i osnažiti integritet kompanija kako bi razvili svijest svojih uposlenika ali i saradnika”, istakla je govornica Sanja Malić.

Kakav će sistem uvesti država, kojom metodologijom izračunavamo karbonski otisak proizvoda, su samo neka od pitanja koja su se prožimala tokom diskusije.

Put prilagodbe je zasigurno dug i pun izazova, ali važno ih je posmatrati kao priliku, a ne kao prepreku – jedna od poruka koju nosimo sa ovog susreta.

Zahvaljujemo se svim našim gostima na nesebičnom doprinosu, kao i donatorima, te govornici koja je približila temu na vrlo efikasan način.