bumbumbum

Maja Kulenović

Maja Kulenović

Maja Kulenović

Član Upravnog odbora
  • maja.kulenovic@bum.ba
  • +387 66 980 432
Upravni odbor – izvršni organ BUM-a koji se brine o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su definirani Statutom s mandatom od tri godine

Maja Kulenović je svoja prva radna iskustva započela u Beogradu 1992. godine. Nakon povratka u rodno Sarajevo, rad na projektu EU (European Banking Advisory Service) je usmjerava u bankarske vode. Poslije 20 godina uspješnog poslovanja u financijskom sektoru, odlučuje se da karijeru nastavi u privatnoj kompaniji na poziciji direktora prodaje.