Naši članovi

Naši članovi

sa minimalno dvije godine iskustva na pozicijama višeg menadžmenta i najmanje pet osoba u timu

sa najmanje pet zaposlenih i/ili iznad 1.000.000 KM prihoda u prethodnoj poslovnoj godini

poput revizora, knjigovođa, advokata, ljekara ili konzultanti sa minimalnim iskustvom od pet godina u struci

Članovi trebaju prihvatiti Statut udruženja kao i sve ostale prateće akte, redovito izmirivati članarinu, aktivno sudjelovati u aktivnostima BUM -a i promicati vrijednosti Udruženja – dijeljenje znanja i dobrih poslovnih praksi, međusobna podrška i suradnja, napredak i razvoj, ravnopravnost i pozitivna promjena.
Pored redovnog članstva u BUM-u, postoji i dodatna kategorija – počasni članovi. Počasni članovi udruženja su istaknute osobe iz društvenog i akademskog života u BiH, kao i članovi međunarodnih udruženja i organizacija koji aktivno surađuju s udruženjem na postojećim projektima. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.
Za članstvo u BUM-u potrebno je popuniti pristupnicu i poslati je na e-mail (….) ili popuniti formular na web stranici. Komisija za primanje članova evaluira prijavu i donosi odluku o članstvu. Godišnja članarina iznosi 600 KM i treba biti uplaćena najkasnije u roku od 15 dana od trenutka slanja predračuna. Plaćanjem članarine članovi dobivanju pristup BUM – u i svim članskim pogodnostima. Članstvo se automatski obnavlja , ukoliko član ne otkaže članstvo.